Blíže k Vám: | Brno | Praha

phone Hotline: 800-144-364

GDPR

Global partner for General Data Protection Regulation

AUDITS

Performing internal, external and customer audits

< >

GDPR

Ochrana osobních údajů

AUDITY

Interní, externí a zákaznické audity

ISO/IEC 27001

Zavedení systému ISO / IEC 27001

Outsourcing

Manažer informační bezpečnosti

ISO 31000

Řízení rizik

ISO 22301

Business continuity management

ISO/IEC 20000-1

Systém managementu IT služeb

Zásady ochrany osobních údajů

Shromažďování, zpracovávání a využívání vašich osobních údajů můžeme jen, pokud nám je poskytnete dobrovolně. Prosíme, neposílejte nám žádné důvěrné informace přes kontaktní formuláře. V případě nezbytnosti zaslání důvěrných informací vás prosíme, abyste nás předem kontaktovali, kde vám navrhneme bezpečný způsob doručení.

Zpracování vašich osobních údajů (dále jen "subjekt údajů") se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování osobních údajů:

 1. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti subjektu údajů provedly opatření před uzavřením smlouvy
  Právní základ – článek 6 ods. 1 písm. b) nařízení 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  Seznam osobních údajů – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail
   
 2. Evidence uchazečů o zaměstnání
  Právní základ – souhlas subjektu údajů ve smyslu článku 6 ods. 1 písm. a) nařízení 2016/679 GDPR o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
  Seznam osobních údajů – titul, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail a další osobní údaje uvedené v životopisu

 
Umístění osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou umístěny v České republice nebo Slovenské republice. Fyzicky se nacházejí v prostorách správce a serverech umístěných v datovém centru. Zpracovávané osobní údaje se neposkytují třetím stranám, pokud to zákon výslovně nevyžaduje.


Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje při poskytování našich služeb uchováváme ve smyslu zvláštních zákonů a předpisů. Po tomto období budou vaše osobní údaje nezvratně zničeny. Souhlasí, které jste nám poskytli jako uchazeč o zaměstnání uchováváme po dobu 1 roku. Následně po tomto období jsou vaše životopisy nezvratně zničeny.

 
Práva subjektu údajů

 1. Právo odvolat souhlas
  v případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat elektronicky, na adrese odpovědné osoby, písemně, oznámením o odvolání souhlasu nebo osobně v sídle naší společnosti. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávány.
   
 2. Právo na přístup 
  máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme. Ve většině případů Vám budou Vaše osobní údaje poskytnuté v písemné listinné formě, pokud nepožadujete jiný způsob jejich poskytnutí. Pokud jste o poskytnutí těchto informací požádali elektronickými prostředky, budou Vám poskytnuty elektronicky, pokud to bude technicky možné.
   
 3. Právo na opravu 
  pokud si myslíte, že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím, neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
   
 4. Právo na výmaz (na zapomnění) 
  máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje, které jsme o vás získali, již nejsou potřebné k naplnění původního účelu zpracování. Vaše právo je však třeba posoudit z pohledu všech relevantních okolností. Například, můžeme mít určité právní a regulační povinnosti, což znamená, že nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
   
 5. Právo na omezení zpracování
  za určitých okolností jste oprávněn nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje. Jde například o případy, kdy si myslíte, že osobní údaje, které o Vás máme, mohou být nepřesné nebo když si myslíte, že už Vaše osobní údaje nepotřebujeme využívat.

 6. Právo na přenositelnost údajů 
  za určitých okolností máte právo požádat nás o předávání osobních údajů, které stěnám poskytli, na jinou třetí stranu dle vašeho výběru. Právo na přenosnost se však týká jen osobních údajů, které jsme od Vás získali na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, které jste jednou ze smluvních stran.

 7. Právo namítat 
  máte právo nesouhlasit se zpracováváním údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech. V případě, že nemáme přesvědčivý legitimní oprávněný důvod pro zpracování a vy podáte námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat.

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které máme o vás, jsou nesprávné nebo neúplné, tak můžete nás požádat o zpřístupnění těchto informací, opravu nebo o jejich vymazání. 

 
Požadavek na přístup k osobním údajům je možné vyřizovat některou z následujících metod:

  • e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • poštou na adresu: IOSEC, s.r.o., Náměstí Míru 9, 120 00 Praha

 
Abychom byli schopen odpovědět na žádosti o přístup k osobním údajům, tak subjekt údajů musí:

 1. podat žádost pomocí schváleného formuláře žádosti o přístup k osobním údajům
 2. poskytnout správci dostatečné informace k ověření své totožnosti (aby se zajistilo, že osoba, která požaduje informace je subjektem údajů nebo jejím právním zástupcem)


Správce musí poskytnout odpověď do 30 kalendářních dnů od přijetí žádosti.
Za opakované poskytnutí osobních údajů, o které subjekt údajů požádá v časovém období šesti měsíců, může správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

V případě, že se chcete stěžovat na to, jak jsme zpracovávaly vaše osobní údaje, obraťte se našeho pověřence (Data Protection Officer- DPO), jehož adresa je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. anebo písemně na adresu: IOSEC, s.r.o., Náměstí Míru 9, 120 00 Praha. Náš pověřenec prozkoumá vaši stížnost a bude s vámi spolupracovat, abyste tuto záležitost vyřešili.

Pokud i nadále budete mít pocit, že vaše stížnost nebyla vyřešena nebo že vaše osobní údaje nebyly řádně zpracovávané ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 Executive director

Mailing list

Tento web používá cookies k vylepšení našich služeb.

Více informací

Rozumím

Cookie jsou malé textové soubory ukládané do zařízení uživatele při návštěvě internetových stránek. Tyto soubory umožnují zobrazit webové stránky způsobem, který je přizpůsoben preferencím uživatele. Používáme dva typy cookie:

 1. Dočasné cookie, které zůstávají v zařízení uživatele do doby, než se z webové stránky odhlásí nebo zavře aplikaci (webový prohlížeč).
 2. Pevné cookies, které zůstávají v zařízení uživatele po dobu definovanou v parametrech cookie nebo dokud je uživatel neodstraní manuálně.

Soubory Cookie se používají za účelem přizpůsobení obsahu webových stránek preferencím uživatele a na optimalizaci využití webových stránek. Využívají se také k přípravě anonymních, souhrnných statistik, které nám pomáhají pochopit, jaké výhody pro uživatele z webové stránky plynou, což nám umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah, s výjimkou osobní identifikace uživatele.

Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení webových stránek ve svém výchozím nastavení umožňuje ukládat cookie v počítači uživatele. Toto nastavení lze změnit tak, aby byla automatická správa cookie ve webovém prohlížeči zablokována nebo tak, že je uživatel informován pokaždé, když jsou cookies uloženy v jeho počítači. Podrobné informace o možnosti a způsobu nakládání s cookie jsou k dispozici v nastavení aplikace (webového prohlížeče).

Tyto stránky také používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics najdete na www.google.com/policies/privacy/partners.