Blíže k Vám: | Brno | Praha

phone Hotline: 800-144-364

Provádění interních, externích a zákaznických auditů

Správce je povinen posoudit dopady na informační systémy, ve kterých se zpracovávají osobní údaje, vždy:

  1. před zahájením zpracování osobních údajů,
  2. při změnách, které mají zásadní vliv na informační systém,
  3. po bezpečnostních událostech,
  4. nebo pokud má podezření z porušování zákona.

Správce který chce pověřit nebo pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele musí prověřit, zda zpracovatel splňuje dostatečné záruky na to, že přijal/přijme vhodná technická a organizační opatření, tak aby zpracování splňovalo požadavky tohoto nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv dotčené osoby.

 
V rámci zemí EU vám nabízíme služby spojené s výkonem:

  1. interních auditů a návrhu nápravných (preventivních opatření),
  2. externích auditů u spracovatellů z pohledu dodržování zákona,
  3. zákaznických auditů u dodavatelů služeb.