Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

GDPR

Global partner for General Data Protection Regulation

AUDITS

Performing internal, external and customer audits

< >

GDPR

Ochrana osobných údajov

AUDITY

Interné, externé a zákaznícke audity

ISO/IEC 27001

Zavedenie systému ISO/IEC 27001

Outsourcing

Manažér informačnej bezpečnosti

ISO 31000

Riadenie rizík

ISO 22301

Business continuity management

ISO/IEC 20000-1

Riadenie služieb v prostredí IT

 Obchodné podmienky

Prihlásenie sa do kurzu/školenia/semináru:

Prihlásiť sa do kurzu, školenia a seminára (ďalej len školenia) je možné on-line objednávkou na stránke www.iosec.eu, e-mailom, poštou alebo osobne. Prihlásením vyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
 

Úhrada školenia, platobné podmienky:

Pri on-line objednávke alebo e-mailom Vám na zadaný e-mail bude zaslaná výzva k platbe, ktorá musí byť pripísaná na náš účet do 3 pracovných dní pred začatím školenia. V opačnom prípade je potrebné platbu za objednávku uhradiť najneskôr v deň konania školenia prevodným príkazom alebo v hotovosti na mieste konania školenia. Platbu v hotovosti nám treba ohlásiť aspoň jeden deň dopredu. Po zaplatení výzvy k platbe Vám po skončení školenia bude vystavená riadna faktúra.

Stornovanie objednávky:

Stornovanie objednávky akceptujeme najneskôr 3 pracovné dní pred začiatkom školenia. Pri stornovaní objednávky najneskôr do troch pracovných dní pred začiatkom kurzu, neplatí objednávateľ žiadny storno poplatok. Ak už úhrada bola vykonaná, bude vrátená v plnej výške, alebo sa môže objednávateľ dohodnúť na náhradnom termíne. Pri neúčasti na školení účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny školenia. Storno poplatok vo výške 100 % z ceny školenia pri neúčasti na školení, sa posudzuje individuálne.
 

Ochrana osobných údajov:

Spoločnosť IOSEC prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok s objednávateľom a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté objednávateľom za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Objednávateľ dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu poskytnutej služby, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
 

Záverečné ustanovenia:

Spoločnosť IOSEC, s.r.o. si vyhradzuje právo presunúť konanie školenia pri situácii, ktorú nemôžeme ovplyvniť (napr. výpadok lektora pri vážnej chorobe, poruchy dodávky elektrického prúdu, internetu atď). V takomto prípade o tom informujeme účastníkov školenia vopred a spoločne sa dohodneme na náhradnom termíne školenia.
 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2015 a rušia predchádzajúce znenia. IOSEC, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Odoberať novinky

Tento web používa cookies pre skvalitnenie našich služieb.

Viac informácií

Rozumiem

Súbory cookie sú malé textové súbory uložené v zariadení používateľa pri návšteve webových stránok. Tieto súbory umožňujú zobraziť webové stránky spôsobom, ktorý je prispôsobený preferenciám používateľa. Používame dva typy súborov cookie:

  1. Dočasné súbory cookie, ktoré zostanú na zariadení používateľa, kým sa aplikácia neodhlási alebo nezavrie z webovej stránky (webový prehliadač).
  2. Trvalé súbory cookie, ktoré zostanú v zariadení používateľa po dobu definovanú v parametroch súborov cookie, alebo kým ich používateľ manuálne neodstráni.

Súbory cookie sa používajú na prispôsobenie obsahu webových stránok pomocou predvolieb používateľov a optimalizáciu používania webových stránok. Používajú sa aj na zostavovanie anonymných agregovaných štatistík, ktoré nám pomôžu pochopiť, aké výhody má používateľ z lokality, čo nám umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah s výnimkou osobnej identifikácie používateľa. 

Aplikácie používané na zobrazenie webových stránok vo svojich predvolených nastaveniach sú vo všeobecnosti schopné uložiť súbor cookie do počítača používateľa. Toto nastavenie je možné zmeniť tak, aby bol súbor cookie automaticky zablokovaný vo webovom prehliadači alebo používateľom, ktorý je informovaný vždy, keď sú súbory cookie uložené v počítači. Podrobné informácie o spôsobe spracovania súborov cookie a spôsobe spracovania sú k dispozícii v nastaveniach aplikácie (webový prehliadač).

Táto stránka tiež používa službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. Podrobné informácie o službe Google Analytics nájdete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners.