Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

Audit siete LAN a WAN

letter2

 
Jednou z neoddeliteľných súčastí každej počítačovej siete v dnešnom komunikačnom svete je aj bezpečnosť a ochrana citlivých údajov. Bezpečnosť siete, prístupov do informačných systémov môže súvisieť s požiadavkami organizácie, ale aj požiadavkami zákonných a regulačných úradov. 

Pokiaľ máte záujem nezávisle posúdiť bezpečnosť siete LAN a WAN, prípadne bezpečnosť sieťových služieb, tak sa obráťte na nás. Rozsah auditu je možné upraviť podľa požiadaviek klienta.

Ponuka služieb

  1. Analýza existujúceho stavu siete LAN a WAN.
  2. Analýza nastavenia a konfigurácie aktívnych prvkov siete (routovanie, firewallu).
  3. Analýza zabezpečenia Wifi sieti.
  4. Analýza prístupov do operačných systémov, informačných systémov a aktívnych prvkov siete.
  5. Penetračné testy.