Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

Bezpečnostný projekt

Každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje zodpovedá za ich bezpečnosť a je povinný ich chrániť pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je povinný prijať príslušné opatrenia, ktoré sú definované v bezpečnostnom projekte informačného systému.
 

Dovoľujeme si Vám ponúknuť vypracovanie bezpečnostného projektu, ktorý obsahuje:

 1. bezpečnostný zámer
 2. vymedzenia okolia a hraníc informačného systému
 3. analýzu bezpečnosti informačného systému
 4. bezpečnostnú smernicu pre konkrétny informačný systém
 5. a ďalšie dokumenty, ktoré sú súčasťou bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z uvedeného zákona


Špeciálna pozornosť pri budovaní bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov venujeme:

 1. Zdravotníckym zariadeniam
 2. Organizáciám so zahraničnou spoluúčasťou a konzorciám
 3. Školám a vzdelávacím organizáciám
 4. Detským domovom
 5. Realitným kanceláriám
 6. Poskytovateľom telefónnych a dátových služieb
 7. Opatrovateľským domovom
 8. VÚC
 9. Knižniciam
 10. Hotelom a iným ubytovacím zariadeniam

V prípade, že už máte vypracovaný bezpečnostný projekt ponúkame vám nezávislý audit alebo aktualizáciu bezpečnostného projektu / projektov.