Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 74338

Posúdenie vplyvov na ochranu údajov

avplyvPosúdenie vplyvov na ochranu údajov (Data Protection Impact Assessment – DPIA) sa vyžaduje pri systematickom spracúvaní osobných údajov, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní dát, spracúvaní osobitných kategórií osobných údajov vo veľkom množstve a pri systematickom monitorovaní verejne prístupných miest vo veľkom rozsahu.

Posúdenie vplyvov obsahuje:

 1. identifikáciu spracúvaných osobných údajov,
 2. účel spracúvania osobných údajov a ich právny základ,
 3. analýzu informačného systému,
 4. analýzu prijatých technických a organizačných opatrení,
 5. preskúmanie zmlúv pri spracúvaní osobných údajov,
 6. a ďalšie opatrenia, ktoré majú vplyv na bezpečnosť dát spracúvaných v informačnom systéme.

 
Vypracovanie bezpečnostných opatrení na informačné systémy na základe auditu:

Vypracovanie bezpečnostných opatrení zohľadňuje riziko spojené so spracovateľskými operáciami, pričom berie na vedomie povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania.

Cieľom je pokryť:

 1. technické opatrenia zamerané na fyzickú ochranu informačného systému,
 2. technické opatrenia zamerané na informačno-technologickú ochranu informačného systému,
 3. personálne opatrenia,
 4. organizačné opatrenia,
 5. zálohovanie a likvidácia osobných údajov,
 6. kontrolný mechanizmus.