Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

Podmienky používania

Informácie na týchto webových stránkach sú len pre účely prezentácie našej spoločnosti, naše produkty a služby. Naše údaje sa opierajú o dnešný stav našich znalostí, skúseností a našich najlepších vedomostí.

Autorské práva a práva duševného vlastníctva obsahu tejto webovej stránky, najmä všetky texty, obrázky, grafika, logá, zvuk, video a animované súbory, ako aj ich usporiadanie (ďalej len "obsah"), podliehajú autorskému právu a iným zákonom na ochranu duševného vlastníctva. Obsah nesmie byť kopírovaný, šírený, modifikovaný alebo sprístupnený verejnosti, ak nie je povolený v súlade s platnými zákonmi o autorských právach. Hlavne používanie obsahu na iných webových stránkach je zakázané. Kópie obsahu z týchto stránok pre súkromné účely sa musia odkazovať na naše podmienky používania.

Hypertextové odkazy možno nastaviť iba po získaní nášho predchádzajúceho súhlasu. Pre získanie tohto súhlasu nás prosím kontaktujte cez nasledujúci formulár. Táto webová stránka neposkytuje žiadne právo na užívanie práv duševného vlastníctva. Využitie obsahu stránok na komerčné využitie bez výslovného písomného súhlasu je zakázané a predstavuje porušenie platných právnych predpisov.

Executive director