Jazyk webu:

Prvá pokuta za GDPR vo Veľkej Británií

Prvá pokuta za porušenie ochrany osobných údajov vo Veľkej Británii bola udelená lekárni (Doorstep Dispensaree Ltd), ktorá dodáva lieky do domovov s opatrovateľskou starostlivosťou.

Dňa 20. decembra 2019 bola spoločnosti udelená pokuta vo výške 275 000 GBP a to hlavne z dôvodu, že dokumenty s osobnými údajmi boli nevhodne archivované, čo je v rozpore s GDPR nariadením. Podľa zverejnených informácií boli tieto dokumenty umiestnené na vonkajšom dvore v priestoroch lekárne v 47 skladovacích prepravkách, kartónovej škatuli a odkladacích vreckách, pričom sa jednalo približne o 500 000 dokumentov. Zároveň spoločnosti bolo vytknuté, že nemali zavedenú politiku uchovávania.

Prevádzkovatelia spracúvaných osobných údajov sú povinní chrániť údaje pred ich poškodením, náhodnou stratou alebo zničením a to bez ohľadu či sa nachádzajú v elektronickej alebo papierovej podobe.

Poznámka:
Ak máte vo vašej organizácii akékoľvek pochybnosti o dodržiavaní predpisov spojených s GDPR nariadením, kontaktujte nás.