Jazyk webu:

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Image

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti upravuje pro správce a provozovatele základní nebo digitální služby (firmy a organizace) přijmout a dodržovat bezpečnostní opatření v rozsahu stanoveném zákonem.

Cílem zákona je zajistit ochranu informačním systémům a sítím před narušením buď samotných technických zařízení, nebo údajů, které se v nich zpracovávají, nebo služeb, které se pomocí nich poskytují.

PROVOZOVATELÉ ZÁKLADNÍ NEBO DIGITÁLNÍ SLUŽBY SE MUSÍ

vypracovat bezpečnostní opatření ve smyslu zákona

pravidelné vyhodnocovat účinnost systému řízení bezpečnosti informací

neprodleně hlásit každý závažný kybernetický bezpečnostní incident

a provádět audit v pravidelných intervalech

Bezpečnostní opatření se přijímají na základě doporučení mezinárodně akceptovaných standardů kybernetické bezpečnosti nebo jiných věcně obdobných postupů a metod s ohledem na nejnovější poznatky a při současném identifikování rizik, zranitelností a požadavků regulace v rámci sektoru provozovatele základní služby.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENA NA:

Nastavení roli, přístupů a pravomoci

Organizační bezpečnost a odpovědnost

Řízení aktiv

Řízení rizik

Řízení provozu a komunikací

Řízení změn u informačního a komunikačního systému

Řízení přístupu k informačnímu a komunikačnímu systému

Kryptografická opatření

Fyzickou bezpečnost a bezpečnost prostředí

Bezpečnost provozu a zálohování

Komunikační bezpečnost

Akvizice, vývoj a údržba systémů

Řízení dodavatelů

Řízení a oznamování incidentů

Řízení kontinuity činností

Určení manažera kybernetické bezpečnosti

Image

ANALÝZA RIZÍK

RiA představuje jedinečný nástroj pro systémové řízení jakýchkoli rizik v organizaci. Pomáhá řídit rizika vlastníkům rizik, jakož i manažerům kybernetické a informační bezpečnosti.

NAŠE SLUŽBY

ANALÝZA

EXISTUJÍCÍHO STAVU INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI

VYPRACOVÁNÍ A ZAVEDENÍ

BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ VE SMYSLU ZÁKONA

VÝKON FUNKCE

MANAŽÉRA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI A AUDITORA KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI