IOSEC Worldwide:  | Slovakia | Czech republic | Austria | Poland | Hungary

About us

teamIOSEC je medzinárodná konzultačná spoločnosť pôsobiaca v mnohých mestách a krajinách Európy, ktorá ponúka svoje služby v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti. Tieto služby poskytuje všetkým typom organizácií bez ohľadu na ich typ, veľkosť a krajinu.

Manažment spoločnosti má dlhodobé medzinárodné skúsenosti s riešením informačnej bezpečnosti v organizáciách, ktoré požadujú vysokú úroveň služieb spojených s analýzou obchodného dopadu, s riadením rizík, a nastavením bezpečnostných politík, ktoré pokrývajú všetky oblasti ich podnikania.

V oblasti ochrany osobných údajov sme vám schopný poskytnúť kompletnú súčinnosť pri zabezpečení súladu s legislatívnymi požiadavkami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj GDPR nariadením. IOSEC vám prináša profesionalitu, náhľad nad vecou a preverenú schopnosť obhajovať spracované dokumentácie a bezpečnostné opatrenia pred úradom na ochranu osobných údajov i behom kontrol u zákazníka. V prípade, že sa rozhodnete pre nás, získate túto pridanú schopnosť, ktorá je neoceniteľná v kritických situáciách.
 

Náš tím tvoria:

 1. audítori v oblasti medzinárodných noriem ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 31000 a ISO 22301,
 2. vyškolený experti pre sieťovú a kybernetickú bezpečnosť,
 3. vyškolený manažéri informačnej bezpečnosti,
 4. kvalifikovaný odborníci vykonávajúci činnosti „Zodpovednej osoby“ v zmysle požiadaviek zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorí majú absolvované skúšky na Úrade na ochranu osobných údajov,
 5. kvalifikovaný odborníci pre oblasť ochrany osobných údajov spojenou s GRPR nariadením
 6. a právny experti.

 
Pôsobnosť spoločnosti je zameraná na:

 1. ochranu osobných údajov,
 2. bezpečnostné audity,
 3. spracovanie rôznych bezpečnostných dokumentácií spojených s legislatívou krajín EU,
 4. zavádzanie systémov pre riadenie informačnej bezpečnosti ako sú normy ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1.
 5. riadenie rizík v zmysle normy ISO 31000,
 6. riadenie kontinuity činnosti (analýzy obchodného dopadu)  v zmysle normy ISO 22301,
 7. činnosti manažéra informačnej bezpečnosti (Information Security Manager / Chief Information Security Officer), ktorý odpovedá za informačnú bezpečnosť v organizácii. Odpovedá za plánovanie rozvoja bezpečnosti, sledovanie trendov, vykonávanie analýz informačnej bezpečnosti a stanovenie stratégie a politiky informačnej bezpečnosti.