Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

O nás

iosec teamIOSEC je medzinárodná konzultačná spoločnosť pôsobiaca v mnohých mestách a krajinách Európy, ktorá ponúka svoje služby v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti. Tieto služby poskytuje všetkým typom organizácií bez ohľadu na ich typ, veľkosť a krajinu.

Manažment spoločnosti má dlhodobé medzinárodné skúsenosti s riešením informačnej bezpečnosti v organizáciách, ktoré požadujú vysokú úroveň služieb spojených s analýzou obchodného dopadu, s riadením rizík, a nastavením bezpečnostných politík, ktoré pokrývajú všetky oblasti ich podnikania.

V oblasti ochrany osobných údajov sme vám schopní poskytnúť kompletnú súčinnosť pri zabezpečení súladu s legislatívnymi požiadavkami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj s GDPR nariadením. IOSEC vám prináša profesionalitu, náhľad nad vecou a preverenú schopnosť obhajovať spracované dokumentácie a bezpečnostné opatrenia pred úradom na ochranu osobných údajov i behom kontrol u zákazníka. V prípade, že sa rozhodnete pre nás, získate túto pridanú schopnosť, ktorá je neoceniteľná v kritických situáciách.
 

Náš tím tvoria:

 1. audítori v oblasti medzinárodných noriem ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000-1, ISO 31000 a ISO 22301,
 2. vyškolený experti pre sieťovú a kybernetickú bezpečnosť,
 3. vyškolený manažéri informačnej bezpečnosti,
 4. kvalifikovaný manažéri vykonávajúci činnosti „Zodpovednej osoby“ v zmysle požiadaviek zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 5. kvalifikovaný odborníci pre oblasť ochrany osobných údajov spojenej s GDPR nariadením,
 6. a právny experti.

 
Pôsobnosť spoločnosti je zameraná na:

 1. ochranu osobných údajov,
 2. bezpečnostné audity,
 3. spracovanie rôznych bezpečnostných dokumentácií spojených s legislatívou krajín EU,
 4. zavádzanie systémov pre riadenie informačnej bezpečnosti ako sú normy ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 20000-1,
 5. riadenie rizík v zmysle normy ISO 31000,
 6. riadenie kontinuity činnosti (analýzy obchodného dopadu)  v zmysle normy ISO 22301,
 7. činnosti manažéra informačnej bezpečnosti (Information Security Manager / Chief Information Security Officer), ktorý zodpovedá za informačnú bezpečnosť v organizácii. Zodpovedá za plánovanie rozvoja bezpečnosti, sledovanie trendov, vykonávanie analýz informačnej bezpečnosti a stanovenie stratégie a politiky informačnej bezpečnosti.