Jazyk webu:

ISO 31000

Image
Mezinárodní norma ISO 31000 poskytuje zásady a obecný návod na řízení rizik v organizaci. Rizika jsou součástí každé organizace bez ohledu na její typ podnikání.

Tato rizika mohou být interní, externí, přímé nebo nepřímé. Proto je důležité tato rizika znát a zavést systémové opatření k minimalizaci jejich negativních důsledků.

Zavedením systému vám pomůžeme identifikovat vaše rizika a zvládat je.
Při implementaci řízení rizik bereme v úvahu požadavky a potřeby organizace podle konkrétních cílů, kontextu, struktury, operací, procesů, funkci, projektů, produktů, poskytovaných služeb nebo aktiv. Rizika mohou mít pozitivní vliv na cíle organizace, například požadavek na produkt nebo službu.

Príklady rizík

Rizika vyplývajúce z organizačnej štruktúry.
Rizika v oblasti riadenia projektov.
Rizika spojené s personálnou problematikou (zodpovednosťou, právomocou alebo požadovanou spôsobilosťou).
Rizika v oblasti zosúladenia s legislatívou.
Rizika v oblasti procesnej analýzy a riadenia procesov.
Rizika v oblasti zabezpečenia kvality a dostupnosti produktov a služieb.
Rizika v oblasti riadenia projektov, uzatvárania zmlúv a zmluvných vzťahov, investícií, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, životného prostredia a informačnej bezpečnosti.

Ponuka služieb

Identifikácia a ohodnotenie aktív.
Identifikácia a ohodnotenie hrozieb.
Identifikácia a ohodnotenie zraniteľnosti.
Výpočet miery rizika.
Plán ošetrovania rizík.