Jazyk webu:

BEZPEČNOSTNÍ AUDITY

Image
Bezpečnostní audity spojené s bezpečností informačních systémů, sítí a ochrany zpracovávaných dat může souviset s požadavky organizace, ale i požadavky zákona a regulačních úřadů. Náš auditorský tým zajistí ve vaší organizaci nebo u vašich zákazníků interní, externí a zákaznické audity ve smyslu:
 
 • normy ISO/IEC 27001
 • normy ISO/IEC 20000-1 
 • normy ISO 22301
 • a zákonů České republiky

AUDITY V SMYSLU LEGISLATIVY ČR

 • interní audity - posouzení stávajícího stavu a souladu s požadavky zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a GDPR nařízení
   
 • zákaznické audity - posouzení technických a organizačních opatření ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, GDPR nařízení a smlouvy o zpracování osobních údajů vypracované mezi správcem a zpracovatelem

AUDITY V ZMYSLE NORIEM

 • interní audity - provedení interního auditu a následně vypracování zprávy z auditu  
   
 • zákaznické audity - provedení zákaznického auditu našimi certifikovanými Lead Auditory a následně vypracování zprávy z auditu
   
 • externí audity - provedení externího auditu našimi certifikovanými Lead Auditory a následně vypracování zprávy z auditu

PENETRAČNÍ TESTY

Dokážete čelit hackerským útokům? Myslíte si, že jste dostatečně chráněn před těmito riziky? Nabízíme vám testy, které ověří odolnost vašich systémů a poskytovaných služeb. Penetrační testy jsou prováděny specializovaným softwarem a manuálně specialisty v oblasti auditu.

BASIC

Základní test síťových služeb, který otestuje bezpečnost přístupových bodů z Internetu. Je ideální na otestování a zabezpečení přístupových bodů z veřejné přístupové sítě Internet (WAN) do sítě LAN.

HARD

+ webových aplikací a služeb běžících na serverech.

Po vzájemné dohodě penetrační testy mohou být provedeny pouze na konkrétní síťové zařízení.

INDIVIDUAL

Individuální analýza odolnosti poskytovaných služeb dle požadavků zákazníka v prostředí LAN a WAN sítí. Testování probíhá pomocí specializovaného software ale i manuální analýzou.

Po vzájemné dohodě penetrační testy mohou být provedeny pouze na konkrétní síťová zařízení.