Bližšie k Vám: | BA | BB | ZV

phone Hotline: +421 917 743382

Bezpečnostné audity


letter21. Audity v zmysle normy ISO/IEC 27001

Náš nezávislý audítorský tím Vám zabezpečí vo vašej spoločnosti alebo u vašich zákazníkov posúdenie zhody riadenia informačnej bezpečnosti s danou normou a to nasledujúcim spôsobom:

  1. vykonaním interného auditu,
  2. vykonaním zákazníckeho auditu u klienta,
  3. vykonaním externého auditu.

Audit môže byť vykonaný na požiadavky celej normy alebo na konkrétnu činnosť alebo oblasť organizácie.
 

2. Audity v zmysle normy ISO/IEC 20000-1

Náš nezávislý audítorský tím vám zabezpečí vo vašej spoločnosti alebo u vašich zákazníkov audit a posúdenie zhody riadenia IT služieb s danou normou a to nasledujúcim spôsobom:

  1. vykonaním interného auditu,
  2. vykonaním zákazníckeho auditu u klienta,
  3. vykonaním externého auditu.
     

3. Audity spojené s legislatívou SR

Posúdenie plnenia legislatívnych požiadaviek a spracovaných bezpečnostných opatrení v zmysle príslušných zákonov, výnosov a opatrení:

  1. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
  2. zákona č. 351/2011 Z.z. v zmysle Opatrenia TÚ SR č. O-30/2012 (Bezpečnostný audit podniku poskytujúceho verejné elektronické komunikačné siete a služby),
  3. zákona č. 275/2006 Z.z. v zmysle Výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre IS vo verejnej správe.