Jazyk webu:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracovania osobných údajov
Ochrana osobných údajov návštevníkov a ich používanie je našou najvyššou prioritou. Nasledujúca politika je navrhnutá tak, aby vás informovala o spracúvaní vašich osobných údajov a vašich právach týkajúcich sa tohto spracúvania v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Zhromažďovanie, spracúvanie a využívanie vašich osobných údajov môžeme len, ak nám ich poskytnete dobrovoľne. Prosíme, neposielajte nám žiadne dôverné informácie cez kontaktné formuláre. V prípade nevyhnutnosti zaslania dôverných informácií vás prosíme, aby ste nás dopredu kontaktovali, kde vám navrhneme bezpečný spôsob doručenia.
 
IOSEC SE je prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov.
 
Našu Zodpovednú osobu môžete kedykoľvek kontaktovať pomocou týchto kontaktných údajov: dpo@iosec.eu.