Jazyk webu:

BEZPEČNOSTNÉ AUDITY

Image
Bezpečnostné audity spojené s bezpečnosťou informačných systémov, sietí a ochrany spracúvaných dát môže súvisieť s požiadavkami organizácie, ale aj požiadavkami zákona a regulačných úradov. Náš audítorský tím zabezpečí  vo vašej spoločnosti alebo u vašich zákazníkov interné, externé a zákaznícke audity v zmysle:
 
 • normy ISO/IEC 27001
 • normy ISO/IEC 20000-1 
 • normy ISO 22301
 • a zákonov Slovenskej republiky

AUDITY V ZMYSLE LEGISLATÍVY SR

 • interné audity - posúdenie existujúceho stavu a súladu s požiadavkami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR nariadenia
   
 • zákaznícke audity - posúdenie technických a organizačných opatrení v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, GDPR nariadenia a zmluvy o spracúvaní osobných údajov vypracovanej medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom

AUDITY V ZMYSLE NORIEM

 • interné audity - vykonanie interného auditu a následne vypracovanie správy z auditu
   
 • zákaznícke audity - vykonanie zákazníckeho auditu našimi certifikovanými Lead Audítormi a následne vypracovanie správy z auditu
   
 • externé audity - vykonanie externého auditu našimi certifikovanými Lead Audítormi a následne vypracovanie správy z auditu

PENETRAČNÉ TESTY

Dokážete čeliť hackerským útokom? Myslíte si, že ste dostatočne chránený pred týmito rizikami? Ponúkame vám testy, ktoré overia odolnosť vašich systémov a poskytovaných služieb. Penetračné testy sú vykonávané špecializovaným softvérom a manuálne špecialistami v oblasti auditu.

BASIC

Základný test sieťových služieb, ktorý otestuje bezpečnosť prístupových bodov z Internetu. Je ideálny na otestovanie a zabezpečenie prístupových bodov z verejnej prístupovej siete Internet (WAN) do siete LAN.

HARD

+ test webových aplikácii a služieb bežiacich na serveroch.

Po vzájomnej dohode penetračné testy môžu byť vykonané len na konkrétne sieťové zariadenie.

INDIVIDUAL

Individuálna analýza odolnosti poskytovaných služieb podľa požiadaviek zákazníka v prostredí LAN a WAN sietí. Testovanie prebieha pomocou špecializovaného software ale aj manuálnou analýzou.

Po vzájomnej dohode penetračné testy môžu byť vykonané len na konkrétne sieťové zariadenia.