Jazyk webu:

ISO/IEC 20000-1

Image

Zavedenie systému ISO/IEC 20000-1

Je určená pre organizácie, ktoré poskytujú IT služby koncovým zákazníkom. Od organizácií poskytujúcich outsourcing IT služieb sa očakáva efektívne poskytovanie IT služieb v zmysle obchodných a zákazníckych požiadaviek.

ISO/IEC 20000-1 presadzuje prijatie takéhoto integrovaného procesného prístupu pre riadenie a to definovaním organizačnej štruktúry, spracovanými požiadavkami na kvalifikáciu poskytovaných IT služieb a zavedením prevádzkových postupov. Zároveň vám pomôže lepšie pochopiť ako zvýšiť kvalitu služieb zákazníkom.

Norma ISO/IEC 20000 existuje v dvoch častiach pod názvom:
  1. ISO/IEC 20000-1 – je určená pre posudzovanie a prípadnú certifikáciu IT služieb.
  2. ISO/IEC 20000-2 – slúži ako návod pre zavedenie systému a popisuje odporúčané postupy pre riadenie služieb.
Vďaka skúsenostiam sme vám schopní spracovať osvedčené postupy a riešenia pre riadenie IT služieb. Naša spoločnosť na seba preberá zodpovednosť za spracovanie dokumentácie pri certifikácii systému.
Image

CERTIFIKÁCIA

Naši kvalifikovaní poradcovia zabezpečia vypracovanie všetkých dokumentov  potrebných pre certifikáciu ISO/IEC 20000-1. V prípade záujmu (na základe zmluvy) vám môžeme priebežne vykonávať analýzy a hodnotenie rizík, a interné audity v zmysle požiadaviek normy.

So zavádzaním systému máme dlhodobé medzinárodné skúsenosti. 

IOSEC preberá zodpovednosť za spracované dokumenty pri certifikácii systému.

Ponuka služieb

Vypracovanie požadovanej dokumentácie a postupov.
Spolupráca pri vypracovaní požadovaných dokumentov, politík a procesov.
Vykonávanie interných, externých a zákazníckych auditov.
Image