Jazyk webu:
gdpr

Ako napísať politiku uchovávania údajov GDPR

Podľa GDPR nariadenia musia mať organizácie vypracovanú politiku uchovávania údajov, ktorá stanovuje lehoty a štandardy uchovávania údajov, ktoré sa majú uplatňovať pri vymazaní informácií.

gdpr

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu

V tomto článku sa budeme venovať téme získania, zaznamenania a spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu dotknutou osobou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

kamera

Ako správne označiť monitorovaný priestor

Ako správne označiť monitorovaný priestor, ktorý je monitorovaný prostredníctvom kamerových systémov v zmysle usmernenia  (Guidelines 3/2019) Európskym výborom pre ochranu údajov.

homework

COVID-19 - Práca z domu a čo na to GDPR nariadenie

V súvislosti s prepuknutím pandémie koronavírusu (COVID-19) bolo mnoho zamestnávateľov donútených obmedziť alebo pozastaviť svoje prevádzky.

gdpr

Prvá pokuta za GDPR vo Veľkej Británií

Prvá pokuta za porušenie ochrany osobných údajov vo Veľkej Británii bola udelená lekárni (Doorstep Dispensaree Ltd), ktorá dodáva lieky do domovov s opatrovateľskou starostlivosťou.