Jazyk webu:
gdpr

Ako napísať politiku uchovávania údajov GDPR

Podľa GDPR nariadenia musia mať organizácie vypracovanú politiku uchovávania údajov, ktorá stanovuje lehoty a štandardy uchovávania údajov, ktoré sa majú uplatňovať pri vymazaní informácií.

gdpr

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu

V tomto článku sa budeme venovať téme získania, zaznamenania a spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu dotknutou osobou v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.

kamerovy system

Ako správne označiť monitorovaný priestor

Ako správne označiť monitorovaný priestor, ktorý je monitorovaný prostredníctvom kamerových systémov v zmysle usmernenia  (Guidelines 3/2019) Európskym výborom pre ochranu údajov.

homework

COVID-19 - Práca z domu a čo na to GDPR nariadenie

V súvislosti s prepuknutím pandémie koronavírusu (COVID-19) bolo mnoho zamestnávateľov donútených obmedziť alebo pozastaviť svoje prevádzky.