ISO/IEC 27701:2019 Systém riadenia ochrany osobných údajov

ISO/IEC 27701:2019 je nová norma, ktorá špecifikuje požiadavky a poskytuje návod na implementáciu a neustále zlepšovanie systému riadenia ochrany osobných údajov v organizácii.